Oak Lodge

Oak Lodge

Gwybodaeth am lety:

  • CF61 4BD
  • Llanilltud ar Arfordir
  • Hunan-arlwyo
  • Oak Lodge
  • Croeso i gŵn
Ychwanegu at gynlluniau

Man cychwyn delfrydol i archwilio harddwch Bro Morgannwg.

Mewn lleoliad heddychlon filltir yn unig o Arfordir Treftadaeth Morgannwg a thref hanesyddol Llanilltud Fawr. Wedi ei ddodrefnu’n gysurus gyda chegin gyflawn a theledu sgrin wastad/peiriant DVD. Gardd breifat. 

Location