Pebbles at Gileston Cottage

Pebbles Gileston

Gwybodaeth am lety:

  • Pebbles, Gileston Cottage, Gileston CF62 4HX
  • Llanilltud ar Arfordir
  • Hunan-arlwyo
  • Pebbles at Gileston Cottage
  • Croeso i gŵn
  • 07817 672509

Mae Pebbles yn gartref gwyliau godidog wedi’i leoli ym mhentrefan gwledig Gileston ar ddechrau Arfordir Treftadaeth Morgannwg.   

Yn ysgubor o’r 17eg ganrif yn wreiddiol, mae wedi cael ei adnewyddu ac nawr yn llety sy’n cynnwys rhai o’r nodweddion gwreiddiol, megis y waliau cerrig, lloriau fflacs a thrawstiau gwreiddiol, ynghyd â drysau a siliau ffenestr derw prydferth a lloriau pren adferedig.  Wedi’i leoli’n ddelfrydol ar gyfer archwilio’r arfordir a’r cefn gwlad. 

Gweler Pawennau’r Fro os ydych chi'n ymweld â'ch ci.

Location