The Barn at the Grove

The Barn at the Grove

Gwybodaeth am lety:

Ysgubor garreg ddeulawr ddeniadol wedi ei haddasu’n fwthyn deniadol un ystafell wely.

Mae’r bwthyn yn sefyll ar dir cartref y perchennog, ac mae’n fan cychwyn delfrydol i grwydro Arfordir Treftadaeth Morgannwg a thref farchnad hynafol y Bont-faen.

Gweler Pawennau’r Fro os ydych chi'n ymweld â'ch ci.

Location