The Coach House

Coach House Gileston

Gwybodaeth am lety:

  • CF62 4HX
  • Llanilltud ar Arfordir
  • Hunan-arlwyo
  • The Coach House
  • Croeso i gŵn
  • 01446 754029 | 07967170201
Ychwanegu at gynlluniau

Bloc stablau wedi ei addasu’n rhandy moethus, wedi ei leoli ar libart plasty hanesyddol Gradd II Gileston Manor.

Adeiladwyd y llety o garreg galch las a tho llechi yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn wreiddiol, ac mae wedi ei gynllunio fel man i ymlacio’n llwyr. Mae arfordir a chefn gwlad bendigedig ar riniog eich drws. 

Location