Bythynnod The Granary a Threffynnon ar Fferm Fishweir

The Granary (Fishweir)

Gwybodaeth am lety:

Dau fwthyn cyfnod ger ffermdy Tuduraidd cofrestredig yn harddwch Bro Morgannwg.

Mae’r llety eang o safon yn cynnwys wi-fi am ddim. Mae lle i chwech gysgu ym mwthyn Treffynnon a dau yn The Granary. Ceir digonedd o dafarndai cefn gwlad a bwytai yn y cyffiniau. O fewn cyrraedd rhwydd i’r M4, Arfordir Treftadaeth Morgannwg a thref farchnad y Bont-faen. 

Location