Ty Pila-Pala

Ty Pila Bedroom

Gwybodaeth am lety:

  • 9 Wine Street, Llanilltud Fawr, CF61 1RZ
  • Llanilltud ar Arfordir
  • Hunan-arlwyo
  • Ty Pila-Pala
  • 07564 255126
Ychwanegu at gynlluniau

Fflat hunanarlwyo hyfryd yng nghanol Llanilltud Fawr.

Mae gan Dŷ Pili-Pala gegin/lle bwyta agored sy'n arwain at ystafell fyw gysurusl. Mae hefyd ystafell wely ddwbl fawr ac ystafell ymolchi. Mewn lleoliad delfrydol yn agos at Arfordir Treftadaeth Morgannwg

 

Location