Llety

Mae gan yr ardal amrywiaeth eang o lety o safon sy'n addas i bob chwaeth a chyllideb.

Chwiliwch ein cyfeirlyfr ar-lein isod i ddod o hyd i'r llety perffaith i chi, neu lawrlwythwch ein rhestr llety Aros yn y Fro

 

Mae gennym westai, llety gwely a brecwast a ffermdai i lety hunanarlwyo fel bythynnod, safleoedd carfanau a gwersylla.
Gallwch ddod o hyd i’r llety cywir i chi drwy edrych ar ein cronfa ddata ar-lein, ond os oes gennych unrhyw ymholiadau neu os oes angen cyngor arnoch am eich arhosiad cysylltwch â'r tîm twristiaeth rhwng 10.00 a 4.30pm, ddydd Llun i ddydd Gwener.

 

Previous

Page 1 of 1

Next

Sutton Barns

Ceir yma amrywiaeth o adeiladau fferm wedi eu haddasu i gynnig gwahanol fathau o lety deniadol yn naws wreiddiol y safle.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Bythynnod Gwyliau Farmers' Barns

Pum bwthyn unigol wedi eu gosod o boptu clos fferm. Addas i gyplau neu grwpiau o hyd at 20 o bobl.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

The Old Barn B&B

Ysgubor sy'n dyddio o'r ail ganrif ar bymtheg wedi ei haddasu, gan gyfuno nifer o'r nodweddion gwreiddiol ag adnoddau cyfoes, cysurus.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Llety Little Barn

Adeiladwyd Little Barn o garreg a llechi 300 mlynedd yn ôl, a bu unwaith yn gartref i gof y pentre.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Safle Carafanau Llonydd a Theithiol Ffontygari

Parc carafanau wedi ei leoli ar Arfordir Treftadaeth Bro Morgannwg a golygfeydd ysblennydd dros y môr uwchben Bae Ffontygari.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Gwersyllfa'r Arfordir Treftadaeth

Wedi ei leoli ym mhentref deniadol yr As Fawr mae'r Gwersyll Arfordir Treftadaeth hardd hwn.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Rhif 81 Eastgate

Perl bach o lety gwyliau! Clasur o fila Edwardaidd yw 81 Eastgate, wedi ei leoli yn nhref farchnad ddeniadol y Bont-faen.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Nyth Bran

Bwthyn carreg traddodiadol, braf, o fewn pellter cerdded rhai munudau o Arfordir Treftadaeth Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

The Barn at the Grove

Ysgubor garreg ddeulawr ddeniadol wedi ei haddasu'n fwthyn deniadol un ystafell wely.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Bythynnod Fferm Treguff

Chwe bwthyn carreg wedi eu haddasu o adeiladau model fferm Fictoriaidd.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Bythynnod Gwledig Lougher Moor

Ysguboriau wedi eu haddasu'n chwaethus â nenfydau trawstiog, gyda dodrefn o'r safon uchaf.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Llety delfrydol ar gyfer gwyliau golff, gwyliau i'r teulu neu benwythnos bant

Llety delfrydol ar gyfer gwyliau golff, gwyliau i'r teulu neu benwythnos bant

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Bwthyn Fossil Cottage

Mwy na bwthyn gwyliau – mae Fossil Cottage yn gartref oddi cartref.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

The Wagon House

Ysgubor wedi ei haddasu yw The Wagon House, mewn lleoliad gwledig braf ger fferm weithredol.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Tadross Hotel

Adeilad Fictoriaidd hardd wedi ei leoli yn y Barri.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Bythynnod Gwinllan Llanerch

Bythynnod deniadol wedi eu haddasu'n gain o floc stablau a adeiladwyd yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg yn wreiddiol.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Vale Park Hotel Caravan Site

Mae'r Vale Park Hotel yn croesawu carafanau teithio i'w maes bach ac iddo 24 o safleoedd ar eu cyfer.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Hafod Lodge

Llety ar dir Castell Hensol, yn harddwch cefn gwlad Bro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Gail's Guest House

Lleolir y llety ar Ynys y Barri, deng munud o gerdded o'r traeth, ac mae'r ystafelloedd yn braf.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Vale Park Hotel

Vale Park Hotel

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Gwesty Glendale

Gwesty teulu Fictoriaidd yng nghanol tref Penarth ger yr orsaf reilffordd ac arosfannau bws.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Ysguboriau Pen-Fistla

Os ydych chi'n chwilio am encil gwledig heddychlon, dyma'r lle i chi.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Warren Mill Farmhouse

Ffermdy traddodiadol sy'n dyddio o'r ail ganrif ar bymtheg wedi ei leoli mewn cefn gwlad bendigedig.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Bythynnod Moorshead Farm

Pedwar bwthyn gwyliau wedi eu haddasu o adeiladau fferm wrth ymyl ffermdy o'r bymthegfed ganrif.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Parc Carafanau Teithiol Fontygary Inn

Mae maes carafanau teithiol Fontygary Inn mewn lleoliad delfrydol drws nesa i dafarn y Fontygary Inn.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Bythynnod Highlight

Dau fwthyn gwyliau moethus, newydd yn y Barri yw Dove Cottage a Kestrel View.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Holly Cottage yn Fferm Heol Las

Fferm fach yn harddwch cefn gwlad rhwng y Bont-faen a Phen-y-bont ar Ogwr.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

James Sommerin

Llety moethus mewn lleoliad trawiadol ar rodfa glan môr Penarth gyda golygfeydd dros y Sianel.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Gwersyllfa Lougher Moor

Os ydych yn chwilio am ddihangfa, beth am aros yng Ngwersyllfa Lougher Moor.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Carafanau Teithiol a Gwersylla Happy Jakes

Mae lleoliad Happy Jakes yn fan cychwyn delfrydol i archwilio arfordir a chefn gwlad Bro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Clawdd Coch

Tŷ hir sy'n dyddio o'r ail ganrif ar bymtheg yw Clawdd Coch, a golygfeydd dros y Fro at Gymoedd y Rhondda.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Picket Pods

Gwersylla heb y babell – mewn steil a chysur.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Gwersyll a Maes Carafannau Acorn

Busnes teulu ar safle tawel wedi ei leoli filltir yn unig o draeth a thref hanesyddol Llanilltud Fawr.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

The Bear Hotel

Ymlaciwch o flaen y tân a mwynhau bwyd o safon yn y dafarn gerbydau hon o'r unfed ganrif ar bymtheg. Ystafelloedd gwely moethus a chroeso Cymreig cynnes.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Eastcote Guest House

Llety ym mhen gorllewinol y Barri o fewn cyrraedd rhwydd i'r rhwydweithiau bws a thrên i Gaerdydd.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Gwinllan Glyndwr

O bo tu, mae lawntiau, perllannoedd a gwinllan chwe erw. Parcio am ddim ar y safle, ac mae lamas cyfeillgar yma hefyd.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Gileston Manor

5 ystafell bwtîc moethus wedi eu hadfer i'r safon uchaf ar diroedd Maenordy Gileston.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Gwesty Aberthaw House

Gwesty braf yng ngorllewin y Barri o fewn cyrraedd rhwydd i gyfleusterau lleol.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Tafarn y Fox and Hounds

Tafarn bentref draddodiadol â bwyty ac ystafelloedd yng nghanol cefn gwlad Bro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Llety Limpert Bay

Hen dŷ cwch o'r unfed ganrif ar bymtheg wedi ei adfer a'i leoli ar y traeth ym mhentref Silstwn.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Yr Hen Felin

Mae pentrefan Dyffryn yn berl cudd yng nghefn gwlad glas Bro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Llety Gwely a Brecwast New Farm

Llety gwely a brecwast cartrefol ar dir fferm gymysg 300 erw ar gyrion y Barri.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Parc Coed Machen - The Granary

Bwthyn braf tair ystafell wely ar glos o adeiladau fferm wedi eu haddasu, mewn llecyn heddychlon, gwledig.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Rhandai Springfield Court

Fflatiau moethus ar gyrion pentref prydferth Llanbedr-y-fro yn llonyddwch cefn gwlad.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Byncws Hilda Dore

Hostel hunanarlwyo 23 gwely - lleoliad delfrydol i benwythnos i ffwrdd mewn grŵp.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Hide at St Donats

Mae dihangfa wyliau Hide at St Donats wedi'i lleoli mewn coetir, ac mae yma olygfa fendigedig dros y môr.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Limpert Bay Cottage

Mae Bwthyn Limpert Bay wedi ei leoli ar draeth y Leys yn Aberddawan ar ddechrau Arfordir Treftadaeth Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Maes Carafanau The Bay

Mae maes carafanau The Bay mewn lleoliad delfrydol i fwynhau Bro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Gwersyllfa Three Golden Cups

Safle addas i deuluoedd i bobl sydd wrth eu bodd yn yr awyr agored.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Byngalo Little West

Byngalo eang â golygfeydd dros y môr, deng munud o gerdded o draeth braf Southerndown.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Pebbles at Gileston Cottage

Mae Pebbles yn gartref gwyliau godidog wedi'i leoli ym mhentrefan gwledig Gileston ar ddechrau Arfordir Treftadaeth Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Cowbridge Cabins

Lleoliad delfrydol deng munud o gerdded o ganol tref farchnad hanesyddol y Bont-faen.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Holiday Inn Express

Gwesty cyfoes, dodrefn cysurus a chroeso cynnes i hwyluso arhosiad pleserus a gorffwysol.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Ewenny Farm Guest House

Llety mewn lleoliad braf mewn dwy erw a mwy o barcdir prydferth ger Arfordir Treftadaeth Morgannwg a'i draethau bendigedig.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Fflatiau Stockwood Mews

Fflatiau moethus Stockwood a bwthyn hynod dwy ystafell wely, Stockwood Cottage, yng nghanol y Bont-faen.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Bythynnod Windmill Farm

Adeiladau fferm wedi eu haddasu'n llety o safon â golygfeydd panoramig ger fferm gyfagos.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

The Old Cider House at The Bear Hotel

Mae'r rhandy hunan arlwyo dwy ystafell wely ysblennydd hwn sy'n fodern

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Bwthyn May Tree

Ysgubor garreg newydd ei haddasu ar dir Ffermdy Penyrheol.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

West House Country Hotel

Busnes teulu yw'r gwesty deniadol hwn. Mae'r adeilad yn dyddio o'r unfed ganrif ar bymtheg, a bu'n gartref i Siryf Morgannwg ar un adeg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Bythynnod Glan Môr Tregwynt a Glan y Môr

Mae bythynnod gwyliau Tregwynt a Glan y Môr o fewn 600 metr o brydferthwch Arfordir Treftadaeth Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Hilton Lodge

Ffermdy mawr a chwech neu saith ystafell wely ynddo, a rhandy a elwir y 'Ffau Grwca'.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Bythynnod Gwyliau Highfield Farm

Lleoliad gwledig tawel ar fferm deulu o fewn cyrraedd rhwydd i adnoddau cefn gwlad a'r arfordir.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

The Anchorage & The Tackleshed

Wedi'u lleoli yn y Fro wledig mae dau eiddo hunanarlwyo o safon uchel iawn.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

The Old Carpenters Arms

Bwthyn carreg traddodiadol, deniadol, sy'n llawn cymeriad.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Llety Hunanarlwyo Deer View

Eiddo o safon, dwy ystafell wely, â golygfeydd dros y parc ceirw lleol ger llaw.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Bythynnod Gwledig Parc Coed Machen

Clos o adeiladau fferm wedi eu haddasu mewn llecyn heddychlon, gwledig.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

The Three Horseshoes

Mae ystafelloedd gwely newydd yn ychwanegiad diweddar i'r dafarn deulu hon sy'n ei rhedeg ers chwarter canrif.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Sheepleys

Lleolir yng nghanol y Fro rhwng trefi braf y Bont-faen a Llanilltud Fawr.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Goodyhoo Glamping

Lleolir Goodyhoo Glamping ym Maes Carafanau a Gwersylla Acorn yn Llanilltud Fawr.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Byncws Warren Mill

Melin o'r ail ganrif ar bymtheg wedi ei hadfer, mewn ardal heddychlon a hardd ym Mro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

East Monkton Farm

East Monkton Farm, Broughton CF71 7QR

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Bythynnod Twmpath

Mae bythynnod Twmpath yng nghanol pentref gwledig y Wig.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Gwesty'r Celtic International

Mae croeso cynnes yn aros amdanoch chi yng Ngwesty'r Celtic International yn y Rhws, sydd wedi'i adnewyddu'n ddiweddar.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Gwinllan Llanerch

Llety moethus yng Ngwinllan Llanerch

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Wedi'i leoli ym mhentref arfordirol Southerndown, tafliad carreg i ffwrdd o'r traeth.

Wedi'i leoli ym mhentref arfordirol Southerndown, tafliad carreg i ffwrdd o'r traeth.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Cabanau Moethus Fferm Lilypot

Llety moethus wedi'i leoli ar fferm yng nghalon Bro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

The Old Wine House

Gallwch ddianc i'r wlad gyda'r rhandy hunan arlwyo steil bwthyn hwn, y lle perffaith i ddianc rhag prysurdeb y ddinas.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Plasty hyfryd o'r 15fed ganrif gyda gardd hyfryd.

Plasty hyfryd o'r 15fed ganrif gyda gardd hyfryd.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Bythynnod The Granary a Threffynnon ar Fferm Fishweir

Dau fwthyn cyfnod ger ffermdy Tuduraidd cofrestredig yn harddwch Bro Morgannwg.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

Bythynnod Fferm Llanquian

Dau fwthyn carreg wedi eu haddasu'n chwaethus o adeiladau fferm gan gadw nifer o'r nodweddion gwreiddiol.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map

The Old Stables

Stabl garreg sy'n dyddio o'r ddeunawfed ganrif wedi ei addasu i safon uchel gan gadw nifer o'r nodweddion gwreiddiol.

Gweld rhagor o fanylion Edrychwch ar y map
Previous

Page 1 of 1

Next