Anthony Ernest

Anthony Ernest

Bu Anthony yn gweithio mewn adrannau twristiaeth lleol a chenedlaethol ers blynyddoedd lawer.  

Ganed Anthony ym Mhenarth, lle mae e’n helpu i redeg llety gwely a brecwast ger glan y môr. Bu’n gwirfoddoli gyda Gwylwyr y Glannau, a sefydlodd gorsaf leol yr RNLI cyn iddo ymddeol. Mae ganddo gyfoeth o wybodaeth am dreftadaeth y Fro, ac mae wrth ei fodd yn ei rhannu ag ymwelwyr.

Ieithoedd eraill: Ffrangeg a Sbaeneg elfennol

 

Blogiau: 

 

 

 


Mae Anthony yn argymell:

Penarth

Penarth

Tref glan môr braf, llawn cymeriad ar draws y dŵr o Fae Caerdydd yw Penarth. Ceir pier traddodiadol yma. Mae'r bwytai a'r siopau'n hynod ddeniadol.

Penarth

Penarth Pier & Pavilion

Penarth Pier & Pavilion

Magnificently restored Art Deco pavilion on Penarth Pier overlooking the Severn Estuary.

Penarth Pier & Pavilion