Betty Alden

Betty Alden

Bu Betty yn byw yn y Bont-faen ers dros 40 mlynedd.

Mae hi wedi magu diddordeb yn hanes y dref yn ogystal â daearyddiaeth, hanes a bywyd gwyllt y Fro drwyddi draw. Mae Betty yn gerddwraig frwd, ac mae ganddi wyrion prysur. Mae hi’n rhedeg Ystafell Hanes Lleol y Bont-faen, ac mae’n croesawu ymwelwyr o bell ac agos i bori drwy’r archif, ymchwilio i achresi teulu a dysgu mwy am yr ardal, ddoe a heddiw.

Ieithoedd eraill: rhywfaint o Ffrangeg!

 

Mae Betty yn argymell:

Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Mae'r Bont-faen yn un o drefi mwyaf ffasiynol De Cymru, ac mae'n llawn siopau annibynnol a bwytai. Cynhelir gŵyl fwyd flynyddol yma.

Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Yr Ardd Berlysiau

Yr Ardd Berlysiau

Arddangosfa ogoneddus o berlysiau a phlanhigion meddyginiaethol, sy'n nodweddiadol o erddi perlysiau'r gorffennol.

Yr Ardd Berlysiau