Carolyn McKenzie

Caroline McKenzie

Mae Carolyn wedi ymddeol ar ôl dilyn gyrfa mewn diwydiant corfforaethol, ac mae’n mwynhau croesawu ymwelwyr i’r Fro. 

Bellach, mae gan Carolyn amser i fwynhau ei diddordebau, sef cerdded a golff, â phwyslais ar fwyd a diod. Os ydych chi’n trefnu ymweliad â’r Fro, croeso i chi gysylltu â Carolyn am argymhellion a chyngor. 

 

Mae Carolyn yn argymell:

Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Mae'r Bont-faen yn un o drefi mwyaf ffasiynol De Cymru, ac mae'n llawn siopau annibynnol a bwytai. Cynhelir gŵyl fwyd flynyddol yma.

Y Bont-faen a'r Fro Wledig

Pawennau yn y Fro

Pawennau yn y Fro

Cynllun sy'n dynodi ymhle mae croeso i gŵn yng nghefn gwlad Bro Morgannwg yw 'Pawennau yn y Fro'.

Pawennau yn y Fro