Ian Fell

Ian-Fell

Mae Ian yn gyn-gyfarwyddwr teledu a fu’n rhedeg adran addysg Amgueddfa Genedlaethol Cymru’n fwy diweddar.

Cyd-drawodd ymddeoliad Ian â darganfyddiad syfrdanol o baentiadau mur canoloesol yn eglwys bentref Llancarfan. Mae wedi dysgu popeth am y rhyfeddodau yma ar riniog ei ddrws, ac mae ei frwdfrydedd drostynt wedi rhoi cyfleoedd dirifedi iddo ddathlu trysorau hanesyddol cudd y Fro a sgwrsio amdanynt.

Ieithoedd eraill: Ffrangeg, ychydig o Gymraeg

 

Mae Ian yn argymell

Eglwys Sant Cadog

Eglwys Sant Cadog

Eglwys Sant Cadog yw canolbwynt pentref bach, hyfryd Llancarfan yng nghefn gwlad Bro Morgannwg.

Eglwys Sant Cadog

Eglwys Sant Illtud a Chapel Galilea

Eglwys Sant Illtud a Chapel Galilea

Dyma un o'r eglwysi pwysicaf yng Nghymru, ac mae'n gartref i gasgliad o groesau hynafol.

Eglwys Sant Illtud a Chapel Galilea