Julie Baxendale

Julie-Baxendale

Mae Julie yn berchen ar lety gwely a brecwast llwyddiannus yn Ewenni.

 Mae hi’n mwynhau helpu ymwelwyr i grwydro a mwynhau’r Fro, gan ddefnyddio’r rhwydweithiau cymdeithasol a’r rhyngrwyd fel man cychwyn. Mae ganddi ddiddordeb mewn hanes lleol ac mae’n aelod o Bwyllgor Cymdeithas Twristiaeth y Fro. 

 

Blogiau


Mae Julie yn argymell:

Castell Aberogwr

Castell Aberogwr

Olion castell carreg Normanaidd wedi eu lleoli mewn man dymunol ar lannau afon Ogwr.

Castell Aberogwr