Julie Morgan

Julie-MorganMae Julie yn gweithio yn sector Twristiaeth, a bu’n byw yn y Barri gydol ei hoes.

Mae gan Julie wybodaeth eang am y Fro. Mae hi’n aelod o Gyfeillion Traethau’r Barri, grŵp gwirfoddol wedi ei sefydlu i lanhau’r traethau lleol yn y Barri.

Cysylltwch â Julie os ydych chi eisiau unrhyw wybodaeth am yr ardal. Os nad yw hi’n gwybod yr ateb i’ch ymholiad, yn sicr, bydd hi’n adnabod rhywun fydd yn gwybod. 

 

Mae Julie yn argymell:

Cytiau Traeth Ynys y Barri

Cytiau Traeth Ynys y Barri

Mae 24 o gytiau traeth lliwgar, llachar ar Ynys y Barri, a golygfeydd ysblennydd dros y môr.

Cytiau Traeth Ynys y Barri

Traethau Bro Morgannwg

Traethau Bro Morgannwg

Mae traeth o fewn cyrraedd rhwydd ymhle bynnag rydych chi ym Mro Morgannwg.

Traethau Bro Morgannwg

How to Find Us

How to Find Us

The Vale of Glamorgan is in south Wales on the coast between Cardiff and Bridgend.

How to Find Us