Phil Gibbins

Phil Gibbins

Mae Phil yn arweinydd profiadol o deithiau cerdded yn y Fro.

Mae’n un o ymddiriedolwyr Valeways, grŵp sy’n hyrwyddo mynediad i brydferthwch ein cefn gwlad hanesyddol. Mae’n croesawu ymholiadau am unrhyw ddiddordeb mewn cerdded yn y Fro.

Ieithoedd eraill: Cymraeg

 

Mae Phil yn argymell:

Llwybr Arfordir Cymru

Llwybr Arfordir Cymru

Cyfle i fwynhau milltiroedd lawer o grwydro ar hyd Lwybr Arfordir Cymru ym Mro Morgannwg.

Llwybr Arfordir Cymru