Llysgenhadon y Fro

Vale Ambassadors logo

Mae Bro Morgannwg yn llawn dop o bobl sy’n angerddol am yr ardal neilltuol hon. Bydd ein llysgenhadon yn fwy na hapus i rannu eu gwybodaeth am eu milltir sgwâr â chi.

Isod, gwelir rhestr o rai pobl sy’n hapus i chi gysylltu i holi am wybodaeth, rhai sydd â maes arbenigol i’w rannu, ac eraill fyddai wrth eu bodd yn cwrdd â chi i sgwrsio am y llefydd gorau i’w gweld a gweithgareddau gwych i’w gwneud ym Mro Morgannwg.

Yn ogystal, maent wedi bod wrthi’n brysur yn ysgrifennu darnau diddorol iawn mewn blog. 

Taflenni Gwybodaeth am Fro Morgannwg